Pracownia komputerowa

Liceum wyposażone jest w optymalnie skonfigurowaną do prowadzenia zajęć dydaktycznych, pracownię komputerową. Wszystkie stanowiska komputerowe mają stały dostęp do Internetu.

Systematyczny upgrade stanowisk komputerowych umożliwia korzystanie bez ograniczeń z najnowszych oprogramowań wymagających dużych prędkości obliczeniowych i pojemności dyskowych. Szybkość operacji komunikacyjnych i obliczeniowych zapewnia wysokiej klasy serwer profesjonalnie skonfigurowany z każdym ze stanowisk komputerowych.


W kodowanym dostępie uczniów i profesorów do serwera udostępniane są bieżące informacje związane z funkcjonowaniem liceum: harmonogramy zajęć, zasoby biblioteczne, wyniki sprawdzianów, ogłoszenia administracyjne i inne.