Grupy klasowe

Liczebność klas jest w statucie liceum ograniczona do 20 uczniów. Praktycznie klasy są obecnie klikunastoosobowe. W przypadku lektoratów z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego oraz zajęć warsztatowych grupy zajęciowe są mniejsze i w niektórych przypadkach zaledwie kilkuosobowe.

Bliski kontakt ucznia z profesorem tworzy warunki bezpośredniego dialogu, efektywnego udziału w zajęciach oraz skraca czas przyswajania treści programowych.