Język hiszpański

Hiszpański jest drugim po angielskim językiem najczęściej używanym w komunikacji międzynarodowej. Posługuje się nim ponad 400 milionów ludzi na wszystkich kontynentach świata – najczęściej w Ameryce Pd. i Pn., Europie, północno–wschodnich częściach Afryki i niektórych rejonach Azji i Oceanii. Podsumujmy, dla 332 milionów ludzi hiszpański jest językiem ojczystym, a w 21 krajach językiem oficjalnym.

Osoby podejmujące naukę hiszpańskiego dostrzegają w tym prestiż, a z uwagi na jego popularność i siłę przebicia w podejmowaniu aktywności kulturalnej, ekonomicznej, politycznej. Nie bez znaczenia pozostaje wyjątkowo urokliwa melodyjność i łatwość przyswajania.

USA jest piątym krajem na świecie pod względem liczby mieszkańców hiszpańskojęzycznych. Posługuje się nim 41 milionów osób, co stanowi 14 proc. populacji kraju. Hiszpańskiego uczy się 750 tys. studentów oraz jest on językiem wykładanym w 80% szkół podstawowych i 90% ponadpodstawowych. Według prognoz Amerykańskiego Urzędu Statystycznego, w 2050 r. językiem tym będzie się posługiwać 105 milionów Amerykanów, co oznacza 25% populacji USA.

We Francji hiszpańskiego uczy się 65% uczniów szkół ponadpodstawowych. Hiszpania jest drugim krajem po Francji, który odwiedza największa liczba studentów w ramach stypendium Socrates-Erasmus. W Wielkiej Brytanii wzrasta zapotrzebowanie na naukę języka hiszpańskiego, podczas, gdy liczba młodych ludzi uczących się francuskiego, czy niemieckiego spada z roku na rok, zarówno na szczeblu szkolnym, jak i uniwersyteckim. W Polsce sytuacja wygląda analogicznie. Tylko w ciągu dwóch ostatnich lat zainteresowanie nauką tego języka wzrosło, aż o 21%.

Nie mamy wyboru – uczymy się języka hiszpańskiego.

Hiszpański u nas staje się pasją i to już po pierwszych lekcjach. Fonetycznie łatwy –   zdecydowanie prostszy niż angielski. Z łatwością opanowujemy wymowę, nie mamy problemów z pisownią. Już po pierwszych lekcjach nabieramy umiejętności w mowie i piśmie.

Własną energię i pozytywne myślenie przekładamy na innowacyjność w prowadzeniu zajęć (lektoratów).  Odejścia od stereotypów, różnicowania form nauczania i egzekwowania nabytej wiedzy i umiejętności, zawsze w sposób zindywidualizowany, kierowany do każdego z uczniów z osobna, przy wykorzystaniu oryginalnych materiałów tekstowych, gier językowych, zadań projektowych, przy udziale muzyki, dowcipu, inscenizacji, konkursu.

Naturalną kontynuację zajęć – trzeba zaznaczyć w niewielkich grupach językowych – są prezentacje filmowe, wizyty w muzeach, wirtualne podróże – czasem internetowe oraz lektura ważnych dzieł literatury hiszpańskojęzycznej. Resumując, wszystkie podejmowane działania szczelnie wypełniają założenia naszej koncepcji dydaktycznej zdefiniowanej w artykule: Edukacja kulturalna.

Nie sposób pominąć faktu, że rokrocznie organizujemy Europejski Dzień Języków, 27. września – z ekspozycją języka i kultury hiszpańskiej. Uczniowie prezentują stan opanowania języka, biorą udział w konkursach, skeczach, oglądają filmy, prezentacje multimedialne, zapraszają do degustacji typowych, przez siebie przygotowanych dań hiszpańskich – krótko, są kreatywnymi organizatorami idei Dnia Europejskiego. Zapraszamy.