Siedziba liceum

Historia i współczesność siedziby Liceum - rok założenia 1992

V Prywatne Liceum Ogólnokształcące zlokalizowane jest przy ul. Smoleńsk 14 w pałacyku zbudowanym w stylu art déco, zlokalizowanym w ścisłym centrum Krakowa - niespełna 5 minut spaceru od Zamku Królewskiego na Wawelu i Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pałacyk został zaprojektowany i zbudowany w konwencji willi pod nadzorem autorskim przez profesora Wacława Krzyżanowskiego, znakomitego architekta okresu międzywojennego, autora wybitnych dzieł użyteczności publicznej - w najbliższym otoczeniu Pałacu: gmach Biblioteki Jagiellońskiej, Gmach A-0 Akademii Górniczo-Hutniczej, ponadto liczne obiekty sakralne, a także rezydencje prywatne - m. in. Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu. 

Architektura art déco budynku nawiązująca do form klasycznych w liniach, ornamentyce, stylizowaniach geometrycznych i funkcjonalnych znakomicie komponuje się z potrzebami edukacyjnymi, szczególnie w przestrzennej aranżacji wnętrz. 

Budynek należało przystosować do potrzeb edukacyjnych nie naruszając pierwotnej koncepcji architektonicznej profesora Wacława Krzyżanowskiego. Dzieło konserwacji zostało zaprojektowane i wykonane pod nadzorem autorskim przez profesora, architekta Andrzeja Białkiewicza, kierownika Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby ponadto, aktualnie Prorektora Politechniki Krakowskiej. 


Współcześnie pałacyk przy ul. Smoleńsk 14 stanowi perłę architektury Krakowa z okresu międzywojennego, a jednocześnie w rozwiązaniach edukacyjnych zaprojektowanych i zrealizowanych pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Marka Białkiewicza standaryzuje obiekt w kategoriach najnowocześniejszych, elitarnych szkół XXI wieku - w zabytkowej tkance architektonicznej miasta uniwersyteckiego.

Komfort edukacyjny zapewniają przyjęte rozwiązania komunikacyjne i recepcyjne. Ich oryginalność osiągnięto w wyniku utworzenia Atrium z przeznaczeniem rekreacyjnym na cele klubowe z telewizją satelitarną, komputerami z nieograniczonym dostępem do Internetu, kawiarnią i ekskluzywną garderobą.

Szczególną uwagę poświęcono wyposażeniu pomieszczeń dydaktycznych. Starannie wyselekcjonowane firmy w Warszawie i Krakowie wyposażyły szkołę w atestowane stanowiska audytoryjne. Oświetlenie sal powierzono specjalistycznym firmom, które na podstawie symulacji komputerowych - zapewniających równomierność natężenia światła w każdym z punktów sali - dokonały wyboru i montażu właściwych źródeł światła.

Sale wyposażone są w tablice bezpyłowe. Każda z sal wykładowych i ćwiczeniowych została wyposażona w łącze sieci komputerowej ze stałym dostępem do Internetu i telewizji satelitarnej. Ponadto sale wyposażone są w komputery z pełnym oprogramowaniem Microsoft Office, projektory multimedialne z elektrycznie opuszczanymi ekranami, rzutniki pisma.

Aranżację wnętrz pomieszczeń recepcyjnych (II Poziom budynku): holu wejściowego, 2. sekretariatów, gabinetów dyrektorskich i sali senackiej zostało powierzone artystycznym pracowniom dekoratorskim o uznanym dorobku w prestiżowych obiektach użyteczności publicznej w Polsce.

Pałacyk wyposażony jest w optymalnie skonfigurowaną do prowadzenia zajęć dydaktycznych pracownię komputerową. Wszystkie stanowiska komputerowe mają stały dostęp do Internetu. Pracownia komputerowa, łącznie z komputerami do nieograniczonego dostępu w Atrium, funkcjonuje w sieci LINUX, w konfiguracji sieciowej z wysokiej klasy serwerem połączonym z terminalami.