Kandydaci sportowcy

Doświadczenia naszego liceum upoważniają do stwierdzenia, że naukę na najwyższym poziomie potrafimy łączyć z wyczynowym uprawianiem sportu przez uczniów, którzy czynnie uczestniczą w profesjonalnych zajęciach treningowych i zawodach, i to w każdej z dyscyplin sportowych.

Nasi uczniowie, a także absolwenci, odnosili bądź nadal odnoszą sukcesy w każdej skali: lokalnej, ogólnopolskiej, międzynarodowej, m. in. w: Formule 1, WRC (Robert Kubica), sportach motorowych,  wyścigach samochodowych i gokartowych, rajdach samochodowych, tenisie, snowboardzie, pływaniu, piłce nożnej.


Praktycznie, żadna z dyscyplin sportowych nie stoi w sprzeczności z naszą koncepcją kształcenia.  O sukces końcowy dbamy w rzetelnym porozumieniu z uczniami, czynnymi sportowcami.

Program nauczania licealnego jest realizowany w korelacji z harmonogramem zajęć sportowych – wyjazdów, zgrupowań, treningów, udziału w zawodach. Funkcję koordynatora pełni wychowawca klasy pozostający w stałym kontakcie telefonicznym, mailowym z uczniem – sportowcem.  W płaszczyźnie tego kontaktu wykorzystywane są wszystkie formy dydaktyczne distance learning, które w przyjaznej, indywidualnej formie wypełniają czas wolny od zajęć sportowych na wyjazdach, poza szkołą.

W konkluzji – uczniowie czynnie uprawiający sport mogą liczyć na nasze wsparcie w osiąganiu sukcesu sportowego bez zarzucania dbałości o własny rozwój edukacyjny. Wiemy jak te dwa cele osiągnąć, stąd tutaj nasze oddzielne zaproszenie.