Misja Liceum

prof. dr hab. inż. Jerzy Marek Białkiewicz

Misja V Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie jest właściwie pochodną przesłania Dyrektora, który w kolegialnej współpracy z zespołem profesorskim, samorządem uczniowskim i administracją określa najbardziej optymalne formy kształcenia w perspektywie sukcesu absolwentów oraz prestiżu szkoły w mieście uniwersyteckim.

W misji zostaną przeto wskazane wymierne aspekty kształcenia, z całkowitym pominięciem - wymienianych w licznych przypadkach prezentacji instytucji edukacyjnych - słusznych, ale zbyt ogólnikowych sformułowań. Z konieczności muszą być powtórzone niektóre wątki z przesłania dyrektora, bez których misja byłaby niekompletna.

W pierwszej kolejności wychodzimy z działań modelowych Liceum, w których kształcenie uczniów - absolwentów na najwyższym, możliwym do osiągnięcia poziomie stanowi wiodący priorytet naszego działania. Priorytet ten występuje we wszystkich formach aktywności edukacyjnej.

Wynik przyjętego, fundamentalnego priorytetu ma stanowić potencjał wiedzy umożliwiający:

 • zdolność samodzielnego, krytycznego myślenia,

 • umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk w pełnym spektrum programu kształcenia licealnego,

 • biegłość w precyzowaniu i prezentacji własnych myśli,

 • kompetencyjność w prowadzeniu konwersacji i wystąpień publicznych.

Kształtowana jest przy tym sylwetka ucznia, absolwenta, jako osoby:

 • otwartej, umiejącej znaleźć miejsce w społeczeństwie obywatelskim,

 • posiadającej umiejętność poszerzania wiedzy w oparciu o literaturę, w tym dostępną w Internecie,

 • świadomie podejmującą decyzje,

 • odpowiedzialnie, z wizją perspektywy czasu, rozpoczynającą studia bądź inną działalność w oparciu o świadome preferencje intelektualne,

 • z szacunkiem odnoszącą się do uznanego systemu wartości i umiejętności hierarchizowania oraz dobra wspólnego i tradycji.

Ponadto, w modelu kształcenia kreowanym w sferze międzyludzkich zasad utrwalany jest:

 • wzajemny szacunek, życzliwość i zaufanie,

 • akceptacja i rozumienie zróżnicowań osobowościowych,

 • dbałość o własny stan psychofizyczny,

 • indywidualność w postrzeganiu i interpretowaniu zachowań ludzi,

 • dbałość o kulturę środowiskową oraz

 • odpowiedzialność za prorozwojowe działania w podejmowanych obszarach aktywności społecznej.