Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej w V Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym na rok szkolny 2019/2020 dostarczają: 

  1. podanie do Dyrektora liceum,
  2. w oryginale świadectwo ukończenia klasy II gimnazjum lub klasy VII szkoły podstawowej
  3. wyciąg z ocen semestru zimowego klasy III gimnazjum lub klasy VIII szkoły podstawowej,
  4. dwa zdjęcia w formacie legitymacyjnym. 

a dodatkowo w czerwcu 2019 roku:

  1. świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej

Dyrektor Liceum, po osobistym bądź telefonicznym ustaleniu terminu, zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną. Rekrutacja jest prowadzona do wyczerpania limitu miejsc.