Koncepcja edukacyjna

W nauczaniu, wszystkich przedmiotów objętych programem edukacyjnym liceum, kierujemy się zasadą, że wstępne, niekiedy pamięciowe przyswajanie nowych treści programowych stanowi przejściowy etap zgłębiania wiedzy, której istota lokuje się wyłącznie w rozumieniu i umiejętnym wykorzystywaniu. Stąd, nasza działalność edukacyjna jest silnie wspierana dyskusją, ćwiczeniami, rozwiązywaniami problemów, podejmowaniem decyzji. Dbamy przy tym niezmiernie poważnie o zainteresowanie uczniów wprowadzanymi, nowymi programowo problemami.

Język polski i angielski

Programy nauczania języka polskiego i angielskiego realizowane są od czasu założenia liceum (rok 1992) w poszerzonym wymiarze. Uwaga nasza koncentruje się tutaj na potrzebie znajomości języka ojczystego, historii literatury, umiejętności precyzyjnej komunikacji społecznej oraz biegłej znajomości języka obcego.


Oddzielną troską otaczamy również nauczanie języka niemieckiego i hiszpańskiego, który po dokonaniu przez ucznia wyboru staje się jego drugim językiem obowiązkowym.

Zajęcia lekcyjne prowadzone są w formie zindywidualizowanego kontaktu profesorów z uczniami. Można użyć sformułowania, że kontakt profesorów z uczniami odbywa się na zasadach partnerskich, ukierunkowanych na osiąganie indywidualnych celów uczniów:

  • eliminacji stresu,
  • kształtowaniu systematyczności,
  • umacnianiu indywidualnych zdolności i pasji,
  • kształceniu umiejętności komunikacji społecznej,
  • uczeniu praktycznych zasad wystąpień publicznych,
  • współtworzeniu z każdym z uczniów jego dalszej przyszłości edukacyjnej.